35832870 -017
ایمیل : info@parniansms.ir

 

[اسلایدشو "38" یافت نشد]

سوالات متداول

سوالات متداول:
🍁 نحوه ی محاسبه ی تعداد پیامکی که می توانم با مقدار معینی وجه ارسال کنم چگونه بدست می آید؟
برای کاربرانی که پنل پیامکی از ما تهیه کرده اند، نحوه ی محاسبه ی تعداد پیامک بدین صورت است:

پاسخ:
به ازای هر مقدار شارژ آنلاین(شارژ الکترونیکی) یا وجهی که شما کارت به کارت می نمایید(ثبت فیش)، مقدار مالیات بر ارزش افزوده ی سال جاری( برای سال ۹۵ این مقدار ۹ درصد مبلغ می‌باشد) کسر می گردد.
سپس مبلغ باقی مانده بر مقدار تعرفه فعال شما تقسیم می گردد، عدد بدست آمده در پنل شما با عنوان اعتبار پیامک درج می گردد.
در نهایت با تقسیم این – اعتبار پیامک – بر ضریب مربوط به ارسال هریک از خطوط، تعداد پیامک بدست می آید. این کار در شارژ الکترونیک به صورت خودکار انجام می گردد. و در شارژ به روش ثبت فیش هم بخش اعتبار پیامک مطابق توضیح بالا بدست می آید.
کل این توضیحات برای شفاف تر شدن نحوه ی محاسبات خدمات ما، درقالب مثال زیر و به صورت مصور ارائه شده است. همچنین در ادامه بخشهای مختلف – اعتبار پیامک- و – ضرایب ارسال –   نیز درقالب تصاویر نمایش داده شده است.

مثال
🍁مثال: من یک کاربرم ۱۰۰۰ تومان پرداخت به صورت درج فیش یا شارژ الکترونیک انجام میدم. تعرفه ی فعال من   ۹۲ ریال ( ۹٫۲ تومان می‌باشد) و ضریب ارسال یکی از خطوط من ۱٫۳۶۷ می‌باشد. با این خط چند پیامک می تونم ارسال کنم؟
مطابق توضیحات مذکور:
کسر می شود : ۹ درصد ارزش افزوده سال ۹۵:     ۰٫۰۹ ضربدر ۱۰۰۰ میشه: ۹۰ تومان
بنابراین مبلغ خالص مورد محاسبه برای شارژ برابر است با : تومان   ۹۱۰= ۹۰- ۱۰۰۰
حال ۹۱۰ تومان را بر تعرفه ی فعال ۹٫۲ تقسیم می کنیم. بنابراین اعتبار پیامک کاربر می شود:
۹۸٫۹۱   =   ۹٫۲/۹۱۰  
بنابراین تعداد پیامکهایی که این کاربر با این خط می تواند ارسال کند حدودا عبارت است از: ۷۲ عدد
۷۲ = ۱٫۳۶۷/ ۹۸٫۹۱
(تذکر: در تقسیم بالا، قسمت اعشاری در حساب کاربری منظور می گردد)

در ادمه به صورت تصویری نشان داده شده است.

http://parniansms.ir/wp-content/uploads/2016/12/faq1.jpg

http://parniansms.ir/wp-content/uploads/2016/12/faq2.jpg
http://parniansms.ir/wp-content/uploads/2016/12/faq3.jpg