35832870 -017
ایمیل : info@parniansms.ir

 

[اسلایدشو "38" یافت نشد]

شماره اختصاصی

خطوط اختصاصی:
شما می توانید خطوط اختصاصی با پیش شماره های ۵۰۰۰-۱۰۰۰ و  ۳۰۰۰ با تعداد ارقام متفاوت تهیه کنید. این در حالی ست که ما در ابتدا به شما ۴ شماره ی هدیه ی اختصاصی اعطا کرده ایم!

هزینه ی پرداخت شده برای خرید هر شماره ی اختصاصی جدید برای مدت یکسال است. و مادامی که اپراتور مرتبط با شماره ای که از آن خریده نموده اید فعال باشد و هزینه ی سالیانه ی شماره، توسط خریدار پرداخت گردد، آن شماره در مالیکت شما خواهد بود.

با توجه به انتقال به هاست جدید ، این بخش از سایت بزودی تکمیل می گردد