35832870 -017
ایمیل : info@parniansms.ir

 

[اسلایدشو "38" یافت نشد]

شکایت

شکایت:
هرگونه شکایت خود  از سامانه را کتباً  به ادرس ایمیل سامانه   به نشانی زیر ارسال نمایید:

info  (@)  parniansms.ir

متن شکایت حاوی:
نام کاربری شکایت کننده:   ( همان شماره تلفن همراهی که با ان ثبت نام کرده اید)
عنوان شکایت:
متن و توضیحات کامل شکایت
مواردی که نیاز به استناد دارد لطفا با سند عنوان گرددد.

پیگیری شکایت ها:
۰۱۷۳۵۸۳۲۸۷۰
۵۰۰۰۱۳۳۳۳۳۳۱۱۸
سامانه پیامک پرنیان